REJESTRACJA: Cieszyn:   Skoczów:   Ustroń:
  33 851 47 07   33 853 34 30   504 266 222
  33 854 61 43   33 853 30 30   33 851 47 07
  ul.Bielska 68   ul. Morcinka 16A   ul.Mickiewicza 1